Allianz

www.allianz.pl
zgłoszenie szkody: 224 224 224 w godz. 8:00-18:00 (pon.-pt.)
www.allianz.pl/szkoda-roszczenie-az1
szkody@allianz.pl

Zgłoszenie roszczenia: roszczenia@allianz.pl
Pocztą na adres:
Allianz Polska
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

RESO

www.reso.com.pl
zgłoszenie szkody: 87 565 44 44
likwidacja@reso.com.pl

Ergo Hestia

www.ergohestia.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 107 107 lub 58 555 55 55
www.ergohestia.pl/szkody-i-roszczenia

HDI Asekuracja

www.hdiubezpieczenia.pl
zgłoszenie szkody: 801 801 181,
www.hdiubezpieczenia.pl/szkody-i-roszczenia

MTU

www.mtu.pl
zgłoszenie szkody: 801 107 108 lub 58 555 62 22
www.mtu.pl/szkody-i-roszczenia

Polisa Życie

www.polisa-zycie.pl/szkody-i-roszczenia

Signal Iduna

www.signal-iduna.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 120 120 lub 22 50 56 506
www.signal-iduna.pl/szkody-i-roszczenia

You Can Drive

www.youcandrive.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 55 50 50 lub 58 555 50 50
www.youcandrive.pl/szkody-i-roszczenia

Aviva

www.aviva.pl
zgłoszenie szkody i roszczenia: 22 557 44 44 w godz. 8:00-20:00 (pon.-pt.)
reklamacje@aviva.pl
https://form.aviva.pl/szkody

Concordia

www.concordiaubezpieczenia.pl
zgłoszenie szkody: 61 858 48 98
www.concordiaubezpieczenia.pl/szkody-i-roszczenia

Generali

www.generali.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 343 343 lub 22 543 0 543
www.generali.pl/szkody-i-roszczenia

Inter Rrisk

www.interrisk.pl
zgłoszenie szkody: 22 212 20 12
www.zgloszenie.interrisk.pl/szkody-i-roszczenia

LINK 4

www.link4.pl
zgłoszenie szkody: 22 444 44 44
http://www.link4.pl/zgloszenie-szkody-w-link4

Proama

www.proama.pl
zgłoszenie szkody: 815 815 815
www.proama.pl/szkody-i-roszczenia

TUW TUZ

www.tuz.pl
zgłoszenie szkody: 022 327 60 60
www.tuw.pl/szkody-i-roszczenia

Warta

www.warta.pl
zgłoszenie szkody: 0801 308 308 lub 502 308 308
www.warta.pl/szkody-i-roszczenia

AXA Direct

www.axadirect.pl

zgłoszenie szkody: 22 599 95 22
w godz. 8:00-18:00 (pon.-pt.)
Faks: 22 599 9295
szkody@axaubezpieczenia.pl

Compensa

www.compensa.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 120 000 lub 22 501 61 00
www.compensa.pl/szkody-i-roszczenia

Gothaer

www.gothaer.pl
zgłoszenie szkody: 22 469 69 69
www.gothaer.pl/szkody-i-roszczenia

Inter Polska

www.interpolska.pl
zgłoszenie szkody: 801 888 997 lub 22 333 77 88
www.interpolska.pl/szkody-i-roszczenia

Prevoir

www.prevoir.pl/szkody-i-roszczenia

PZU

www.pzu.pl
zgłoszenie szkody: 801 102 102 lub 22 566 55 55
www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia

TUW

www.tuw.pl
zgłoszenie szkody: 801 001 003 lub 22 547 98 56
www.tuw.pl/szkody-i-roszczenia

Uniqa

www.uniqa.pl
zgłoszenie szkody: 801 597 597 lub 42 66 66 500
www.uniqa.pl/szkody-i-roszczenia